header

wie zijn we

wat doen we

profielen en casussen

Wij begeleiden ondernemers en managers bij groeivraagstukken binnen de organisatie en bij overnames.

Advisering bij overnames
Wij zorgen ervoor dat u op korte termijn met goede partijen in contact komt, dat professioneel wordt onderhandeld en dat de transactie tegen goede voorwaarden wordt gerealiseerd. Wij bieden de volgende producten:
+ Waardering
+ Begeleiding bij koop
+ Begeleiding bij verkoop

Advisering bij groei
Op het gebied van groeibegeleiding bieden wij u de volgende producten:
+ Businessplanning
+ Haalbaarheidsanalyse
+ Financiële sturing
+ Financiering
+ Aantrekken van risicodragend kapitaal

Onze werkwijze is transparant en oplossingsgericht. Voor elk traject maken wij op basis van uw input een plan van aanpak, waarin activiteiten en tijdsbesteding duidelijk zijn omschreven. Wij werken zoveel mogelijk met vaste tarieven zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Is uw bedrijf klaar voor verkoop?
Met de quick scan kunnen wij op zeer korte termijn een inschatting maken van de verkoopbaarheid en de indicatieve verkoopwaarde van uw onderneming. Voor de standaardprijs van € 1.750,- ex. B.T.W. (per vennootschap) kunt u de eerste stappen zetten naar mogelijke verkoop van uw onderneming.
+ Neem contact met ons op

Wat is mijn bedrijf waard?
Op basis van de belangrijkste bedrijfs-, markt- en financiële gegevens van uw onderneming bepalen wij de waarde van uw bedrijf. Deze is noodzakelijk voor het bepalen van de vraagprijs en voor de onderbouwing daarvan in de onderhandelingen met potentiële kopers.
+ Neem contact met ons op

Ik zoek een bedrijf
Samen met u bepalen wij het ideale profiel van de overnamekandidaat, waarna wij een specifieke zoekopdracht voor u kunnen uitvoeren. Wij kunnen u assisteren bij bepalen van de koopsom, de onderhandelingen tot en met het verkrijgen van financiering. Wij hebben veel ervaring met MBO/MBI-trajecten. Kijk voor meer informatie over het kooptraject op www.koopuwconcurrent.nl
+ Neem contact met ons op

Ik wil mijn bedrijf verkopen
Wij kunnen met het gehele proces begeleiden van de waardering van uw onderneming, het vinden van kopers tot en met assistentie bij onderhandelingen en financiële afwikkeling. Bij elk traject formuleren wij met u onze aanpak. Wij hebben veel ervaring met betrekking tot bedrijfsopvolging in het familiebedrijf. Kijk voor meer informatie over het verkooptraject op www.verkoopuwonderneming.nl
+ Neem contact met ons op

Ik wil een businessplan
Als u nieuwe activiteiten wilt opzetten of bestaande activiteiten planmatig wilt uitbouwen kunnen wij u ondersteunen bij het opzetten van een gestructureerd businessplan, waarin uw visie en strategie worden vertaald in heldere doelstellingen en financiële prognoses. Wij hebben veel ervaring in het uitwerken van franchise-concepten.
+ Neem contact met ons op

Wat is de haalbaarheid?
Om een onafhankelijk oordeel te verkrijgen over de levensvatbaarheid van activiteiten is een haalbaarheidsonderzoek een goed instrument. De adviseurs van G+ kunnen op korte termijn activiteiten doorlichten en de conclusies in een beknopte rapportage weergeven.
+ Neem contact met ons op

Ik wil een betere financiële sturing
Beschikt u wel over actuele management informatie? Bent u in staat om steeds de prestaties van uw onderneming te sturen aan de hand van begrotingen en actuele cijfers? De adviseurs van G+ kunnen u assisteren bij het verbeteren van de financiële sturing van uw onderneming.
+ Neem contact met ons op

Hoe kom ik aan financiering?
G+ heeft een ruim netwerk van potentiële geldverstrekkers, waaronder banken, participatiemaatschappijen, leasemaatschappijen, factoring maatschappijen en informele investeerders. Wij kunnen u assisteren bij het opzetten van een financieringsplan en bij het verkrijgen van de juiste financiering.
+ Neem contact met ons op

Hoe kom ik aan risicodragend kapitaal
G+ heeft een ruim netwerk aan informal investors. Dit zijn veelal ondernemers. Wij investeren samen met hen in ondernemingen waar kennis en kapitaal nodig zijn zijn om het bedrijf met succes voort te zetten. Kijk voor meer informatie op Rotterdam Informal Investors.
+ Neem contact met ons op