header

wie zijn we

wat doen we

profielen en casussen

Onderstaand presenteren wij een overzicht van actuele koop- en verkoopprofielen.

+ Actuele koopprofielen
+ Actuele verkoopprofielen

Om een indruk te geven van onze dienstverlening, vindt u hier een aantal voorbeelden van door ons uitgevoerde trajecten.

+ Begeleiding bij koop
+ Begeleiding bij verkoop
+ Financiering
+ Koopbegeleiding
+ Rotterdam Informal Investors
+ Strategie
Internationale expansie projectorganisatie

Een Nederlandse projectorganisatie wil expanderen naar het buitenland. Samen met G+ Advies worden mogelijke overnamekandidaten geselecteerd in Italië. G+ Advies doet een onderzoek naar de financiële positie van de ondernemingen. Op basis hiervan wordt door de opdrachtgever één kandidaat geselecteerd. G+ Advies benadert deze partij en arrangeert een bijeenkomst. Op grond van deze kennismaking besluiten partijen de samenwerking te intensiveren om elkaar beter te leren kennen. Op basis van de ervaringen zal worden besloten tot of men overgaat tot overname van de aandelen.