header

wie zijn we

wat doen we

profielen en casussen

Onderstaand presenteren wij een overzicht van actuele koop- en verkoopprofielen.

+ Actuele koopprofielen
+ Actuele verkoopprofielen

Om een indruk te geven van onze dienstverlening, vindt u hier een aantal voorbeelden van door ons uitgevoerde trajecten.

+ Begeleiding bij koop
+ Begeleiding bij verkoop
+ Financiering
+ Koopbegeleiding
+ Rotterdam Informal Investors
+ Strategie
Herfinanciering productiebedrijf

Eén van onze cliënten heeft een aandelenbelang in een productiebedrijf. Door problemen in de productie ontstaat een liquiditeitstekort. Mede-aandeelhouders willen geen additioneel vermogen inbrengen. Men overweegt faillissement van de onderneming. G+ Advies draagt zorg voor contacten met participatiemaatschappijen en andere vermogensverschaffers om te komen tot inbreng van risicodragend kapitaal in het bedrijf. Als gevolg van dit traject verbetert de onderhandelingspositie van cliënt en besluiten mede-aandeelhouders uiteindelijk zelf een extra financiële injectie te doen in het bedrijf, waardoor de continuïteit is gewaarborgd.